Lauba
KUĆA ZA LJUDE I UMJETNOST
HOUSE FOR PEOPLE AND ART
follow us

Search

srpanj 2015
  -    -  srpanj

Ovoga puta, u nizu izložbi iz ciklusa „Hrvatska umjetnost danas“ koji je postao zaštitni zank Laube, predstavljamo mladu umjetnicu Zrinku Barbarić s izložbom „Metamofroza“. Pridružite nam se na na otvorenju izložbe i LAUBAtalku s ovom zanimljivom mladom umjetnicom u četvrtak, 9. srpnja 2015. u 21:00! Biologija metamorfozu definira kao biološki proces u kojemu dolazi do fizičkog razvoja biljaka i životinja, ali i do promjene