Lauba
KUĆA ZA LJUDE I UMJETNOST
HOUSE FOR PEOPLE AND ART
follow us

Search

Pozivamo vas u petak, 28. rujna u 19 sati na otvorenje izložbe Bridges: Nova slika, pete edicija projekta Bridges, koja je do sada, gostujući u gradovima unutar i izvan granica RH, stekla značajnu međunarodnu vidljivost.

Projekt je iniciran na temelju ranije ostvarene suradnje na projektu Common Space između udruge Erekt i Kina Šiška održanog 2015. godine, a svoje prvo izdanje Bridges je ostvario koncem 2016. godine u prodajnoj galeriji Dobra Vaga u Ljubljani, drugo početkom 2017. godine u Galeriji Kortil u Rijeci, treća je edicija projekta, beogradskoj publici, bila predstavljena krajem lipnja 2017. godine u Uličnoj galeriji, dok je u srpnju 2018. godine Bridges: Neon, održan u Kulturnom Centru LAB u Novom Sadu.

Peto izdanje Bridges: Nova slika, okuplja više od dvadeset suvremenih hrvatskih umjetnica i umjetnika, koji će se zagrebačkoj publici, u razdoblju od 28. 09. do 10.10. 2018. predstaviti u Laubi – kući za ljude i umjetnost.

Izloživši 35 umjetničkih radova, ujedno izvedenih u tradicionalnim te novih medijima, uključujući slikarske, grafičke i fotografske tehnike, skulpturu, auditivna te tipološka rješenja, umjetnički koncept izložbe istražuje pojam nove slike, što ujedno pretpostavlja svojevrsnu adaptaciju, odnosno ekstenziju umjetničkog pokreta new image s kraja 70-tih godina prošlog stoljeća. New image, kao odgovor zahtjevima esteticizma i reduktivizma visokog modernizma, zalagao se za individualnost, subjektivnost i slučajnost u umjetničkom procesu, pa tako, nova slika, uz ekspresiju autobiografskih elemenata, istražuje mogućnosti individualne ekspresije i umjetničkog jezika, ali unutar zadanog okvira – zajedničkih dimenzija umjetničke podloge. Uklopivši individualni pristup u zajednički format, koji se simbolički nameće kao jedna od barijera s kojima se umjetnici učestalo susreću, Bridges: Nova slika, izlaže djela kao pojedinačne priče zajedničkog misaonog eksperimenta, a čije konačno tumačenje, ostaje na samom promatraču.

Izlagači Bridges: Nova slika, redom su: Alma Štrkljević, Dominik Vuković, Zoe Miloš, Edo Hrženjak, Emanuela Lekić, Iva Katušin, Josipa Krolo, Glorija Lizde, Tina Spahija, Manuel Fabris, Luka Jakić, Marija Matić, Matea Jurčević (Killa Slova), Mislav Lešić, Ivan Oštarčević, Ivan Nestić, Petar Ćujo, Adrian Marok, Luka Krešimir Stipić, Martin Hrastić te Branimir Štivić (Die Zoone).

Za vizualni identitet zagrebačke edicije projekta, zaslužna je Rina Barbarić. Umjetnički koncept osmislila je kustosica Katarina Podobnik, a u produkciji i organizaciji umjetnika Antonia Kiselića Ledinskog.

Projekt je realiziran u partnerstvu Udruge za poticanje kreativnosti Atanor, Galerije PIKTO i Lauba a podržan je od strane Studentskog zbora Sveučilišta u Splitu i Općine Bošnjaci.