Lauba
KUĆA ZA LJUDE I UMJETNOST
HOUSE FOR PEOPLE AND ART
follow us

Search

Cantus Ansambl uskoro otvara novu sezonu zagrebačke suvremenoglazbene scene. Ovaj put u suradnji s Institut français de Croatie pripremili smo koncert jednog od inicijatora i inauguratora, inovatora i eksperimentatora suvremene klasične glazbe, čiju 100-godišnjicu smrti ove godine obilježava cijeli kulturni svijet.

Zahvaljujući zrelosti i prepoznatljivosti, istodobno inovativno i privlačno, stvaralaštvo Claudea Debussyja (1862.-1918.) svrstava ga u sam vrh najutjecajnijih skladatelja kraja 19. i početka 20. stoljeća. Iako se sam nije slagao s takvom etiketom, izdvaja ga se kao predvodnika i utemeljitelja impresionizma u glazbi koji je, zahvaljujući harmonijskim i tehničkim inovacijama, odmičući se od tradicionalnih tonalitetnih postulata, obilježio prijelaz iz kasnog romantizma u modernu, stavljajući naglasak na tonske boje, protočni ritam i atmosferu. Delikatnost njegova izričaja podjednako je osjetna u velikom orkestralnom korpusu, kao i u lirski, gotovo pjesnički tretiranom klaviru, nerijetko pronalazeći uporište u stvaralaštvu francuskih simbolista Mallarméa, Maeterlincka, Baudelairea i Verlainea.

O samom Debussiju s početkom u 19.15 sati, govorit će dr. sc. Zdenka Weber, a na pozornici Cantus Ansamblu i njegovim članovima – solistima, pridružit će se i zagrebačka glumica Urša Raukar.

Off program: Claude Debussy – glazbe prije svega, predavanje o djelima Claudea Debussyja / dr. sc. Zdenka Weber
Početak razgovora: 19.15 sati.

Ulaznice se prodaju po cijeni od 30,00 kn sat vremena prije početka koncerta na blagajni Laube. U slučaju rezervacije ulaznica ili pitanja medija, pišite nam na kontakt@cantus-ansambl.com ili na nina.calopek@hds.hr ili nas zovite na 01 4872 370.

Claude Debussy (1862.-1918.)
Syrinx, za flautu solo
Sonata za flautu, violu i harfu
Preludij za poslijepodne jednog fauna, za komorni ansambl (obr. Benno Sachs)
Chansons de Bilitis, za recitatoricu, dvije flaute, dvije harfe i čelestu

Berislav Sipus, dirigent
Cantus Ansambl
Urša Raukar, recitatorica
Ana Batinica, flauta
Dani Bošnjak, flauta
Srebrenka Poljak, čelesta
Mirjana Krišković, harfa
Veronika Ćiković, harfa
Tvrtko Pavlin, viola