Lauba
KUĆA ZA LJUDE I UMJETNOST
HOUSE FOR PEOPLE AND ART
follow us

Search

Powered by LELOhex

14. 06. 2019.

LAUBA – KUĆA ZA LJUDE I UMJETNOST otvorena je prije točno 96 mjeseci. Od lipnja 2011. godine pa do danas organizirali smo ukupno 67 izložbi, 475 kreativnih radionica za djecu Laubica, 36 filmskih projekcija, 11 audio-vizualnih performansa, 24 koncerta, 2 umjetnička sajma Nesvrstani i objavili 11 publikacija.
Svake godine privučemo više od 20 000 posjetitelja.

Hvala vam što ste pratili i podupirali naš rad u proteklih osam godina. LAUBA ostaje vjerna sebi u želji da istraži drukčije pristupe umjetnosti, ostane mjesto doživljaja, učenja i zabave.
Proslavite s nama 8. rođendan LAUBE – KUĆE ZA LJUDE I UMJETNOST uz Gallery Party i otvorenje velike retrospektivne izložbe Edite Schubert (14.6.-22.8.2019.).

Izložba će javnosti predstaviti upravo djela koja kreativno mišljenje i stvaralački opus ove hrvatske umjetnice smještaju u sam vrh europske umjetnosti zadnje četvrtine 20. stoljeća. Izložbu prati dvojezični katalog s tekstovima autorice i kustosice izložbe dr. sc. Leonide Kovač, te kataloškim popisom i fotografijama svih izloženih radova.

Glazbeni program Gallery Party-a uključuje DJ Boccu Sofistifunk i Akleu Neon, a za dodatnu zabavu pobrinut će se LELOhex, naš glavni partner.

Vidimo se 14.6. u LAUBI od 20 sati!

————————

Gallery Party – 8th Lauba’s Birthday
Powered by LELOhex

LAUBA – HOUSE FOR PEOPLE AND ART was opened to public exactly 96 months ago. Since June 2011 until today we have organized a total of 67 exhibitions, 475 creative workshops for children called Laubica, 36 film projections, 11 audio-visual performances, 24 concerts, 2 editions of Nesvrstani art fair and published 11 publications.
We attract more than 20,000 visitors every year.

Thank you for having followed and supported our work over the last eight years. LAUBA remains faithful to itself in the desire to explore different approaches to art, to remain a place of experience, learning and fun.
Come and celebrate with us the 8th birthday of LAUBA – HOUSE FOR PEOPLE AND ART with the Gallery Party and the opening of a big retrospective exhibition of Edita Schubert (14 June – 22 August 2019).

The exhibition will present to the public the works that positioned this Croatian artist at the very top of the European art of the last quarter of the 20th century. The exhibition is accompanied by a bilingual catalog with texts by the author and curator of the exhibition dr. sc. Leonida Kovač, and a listing and photographs of all the exhibited works.

The music program of the Gallery Party includes DJ Bocca Sofistifunk and Aklea Neon, and our main partner LELOhex, that will provide for the extra entertainment.

See you in LAUBA on the 14th of June at 8 p.m.!