Lauba
KUĆA ZA LJUDE I UMJETNOST
HOUSE FOR PEOPLE AND ART
follow us

Search

Dragi prijatelji Laube,
novu godinu započinjemo s novom izložbom u Kući za ljude i umjetnost! Rezervirajte u svojim kalendarima datum 21. siječnja 2016. za otvorenje prve samostalne izložbe Pauline Jazvić u Laubi! U četvrtak, 21.1.2016. u 20:00 sati izložbu otvaramo razgovorom s umjetnicom kojeg će moderirati Morana Matković.

„Hrvatska umjetnost danas“ naziv je serije samostalnih izložbi čiji je cilj prezentacija aktualne domaće umjetničke produkcije, format koji je Lauba pretvorila u svoj zaštitni znak. Uz dosad predstavljene izložbe Zlatana Vehabovića, Lovre Artukovića, Ivane Franke, Kristiana Kožula, Kristine Lenard, Brune Pogačnika, Viktora Popovića, Marka Tadića, Alema Korkuta, tandema Žižić/Kožul te TARWUK seriju nastavljamo u 2016. godini sa prvom samostalnom izložbom Pauline Jazvić u Kući za ljude i umjetnost.

Izložba naslovljena „I recommend Vodka“ predstavit će hrvatskoj publici ciklus od dvadesetak slika velikog formata nastalih u posljednje dvije godine. Autorica, poznata po kombinaciji tehnika i materijala, ovoga je puta tematski i dalje ostala u domeni istraživanja svakodnevnice suvremenog društva, no fokus je stavljen na slikarstvo kao medij. Što o svakodnevici i suvremenom društvu ima za reći i pokazati ova autorica, imat ćete priliku od 21. siječnja 2016. u LAUBI – Kući za ljude i umjetnost.

PAULINA JAZVIĆ (1973.) diplomirala je 1995. Dizajn odjeće i tekstila na Tekstilno – tehnološkom fakultetu u Zagrebu, a 2001. Stekla je diplomu na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu, smjer grafika, u klasi prof. Šuteja. Dosad je izlagala je na 70 skupnih i 35 samostalnih izložbi. Aktivna je članica je HDLU-a I za svoj je rad primila šest nagrada . Trenutno je zaposlena kao docentica na Tekstilno – tehnološkom fakultetu (TTF) u Zagrebu na studiju Dizajna odjeće itekstila na kolegijima Kreiranje odjeće.

Više o autorici i njezinim projektima saznajte na: www.paulinajazvic.hr

Izložba ostaje otvorena do 21. veljače 2016.

Kustosi: Morana Matković, Mario Guček Andromak
Prijevod: Jurica Mlinarec
Medijski partneri: Vizkultura, YAMMAT FM

Više informacija o izložbi potražite e-mailom na info@lauba.hr

Ciklus izložbi “Hrvatska umjetnost danas” organiziran je uz financijsku podršku Grada Zagreba i Ministarstva kulture RH.

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Opening: Thursday, 21 st of January 2016 at 20:00
LAUBATALK: a conversation with the artist moderated by Morana Matković

“Croatian Art of Today” is the title of the series of solo exhibitions designed to present the current domestic art production, a format that Lauba has turned into its trademark. In addition to the previously presented exhibitions by Zlatan Vehabović, Lovro Artuković, Ivane Franke, Kristian Kožul, Kristina Lenard, Bruno Pogačnik, Viktora Popović, Marka Tadić, Alem Korkut, Žižić/Kožul tandem and TARWUK series continues in 2016 with the first solo exhibition by Paulina Jazvić in LAUBA, people and art house.

The exhibition entitled “I recommend Vodka” will present to the Croatian public cycle of twenty large format created in the last two years. The author, known for its combination of techniques and materials, this time the subject remained within the research domain of modern society everyday life, with the focus on painting as a medium. You will have a chance to view author’s perspective on everyday life and modern society on 21st of January 2016 in the LAUBA – People and Art House.

PAULINA JAZVIĆ (1973) graduated in 1995 from the Clothing and Textile Design course at the Faculty of Textile Technology in Zagreb, and in 2001 received a diploma from the Academy of Fine Arts in Zagreb, in graphics, in a class of prof. Šutej. So far, she has exhibited in 70 group and 35 solo exhibitions. She is an active member of the Croatian Association of Artists and for her work she has received six awards. She is currently employed as an assistant professor at the Faculty of Textile Technology (TTF) in Zagreb , Clothing and Textile Design course and the Clothing Design.

More about the author and her projects at: www.paulinajazvic.hr

Exhibition will be open till February 21st 2016.

Curators: Morana Matković, Mario Guček Andromak
Translation: Jurica Mlinarec
Media partners: Vizkultura, YAMMAT FM

For more information about the exhibition contact us via e-mail info@lauba.hr

The cycle of exhibitions “Croatian Art of Today” was organized with the financial support of the City of Zagreb and the Croatian Ministry of Culture.