Lauba
KUĆA ZA LJUDE I UMJETNOST
HOUSE FOR PEOPLE AND ART
follow us

Search

Ovoga puta, u nizu izložbi iz ciklusa „Hrvatska umjetnost danas“ koji je postao zaštitni zank Laube, predstavljamo mladu umjetnicu Zrinku Barbarić s izložbom „Metamofroza“. Pridružite nam se na na otvorenju izložbe i LAUBAtalku s ovom zanimljivom mladom umjetnicom u četvrtak, 9. srpnja 2015. u 21:00!

Biologija metamorfozu definira kao biološki proces u kojemu dolazi do fizičkog razvoja biljaka i životinja, ali i do promjene životnog prostora i ponašanja. Mitologija tu promjenu oblika definira kao pretvaranje ljudi u životinje, drveće ili pak zvijezde po odluci bogova. U svakom slučaju, odlučili se mi za definiciju koja dolazi iz znanosti ili onu koja spada u domenu književnosti, u objema postoji jedna doza duhovnosti. Obje označavaju prijelaz iz jednog stadija individualnog razvitka jedinke u drugi stadij, u neku razvijenu konačnu formu. No, kako napraviti još jednu takvu transformaciju biljke ili životinje nakon što je fizički uginula? Flora i fauna – biljke, insekti i ostale uginule životinje – nekoć su bile njezina slikarska inspiracija koja je postepeno prerasla u materijal za izradu radova. Te biološke i naizgled morbidne elemente umjetnica suptilno prisvaja, mijenja im oblik i uvodi ih nove ambijente – pretvara ih u umjetnička djela. Prisvajanjem i prerađivanjem svih tih prirodnih elemenata, tijela životinja i biljaka, ona postaje „kreator preobrazbe“ dajući im novi oblik postojanja. Njihova se tijela preobražavaju slikarski i kiparski materijal. (…)

Zrinka Barbarić rođena je 1985. u Splitu, a diplomirala je slikarstvo 2009. na Akademiji likovnih umjetnosti u Splitu. Od samostalnih izložbi izdvajamo izložbe u Galeriji Vladimir Nazor u Zagrebu, Salonu Galić u Splitu, Gradskom muzeju u Omišu te Galeriji Sv. Krševan u Šibeniku. Živi i radi u Splitu gdje predaje stručne predmete u Školi likovnih umjetnosti.