Lauba
KUĆA ZA LJUDE I UMJETNOST
HOUSE FOR PEOPLE AND ART
follow us

Search

Boutique Art Fair NESVRSTANI umjetnički je sajam koji pruža komercijalnu komunikacijsku platformu za galerije, umjetničke udruge i samostalne umjetnike. U okviru izlagačkog programa i popratnih sadržaja, NESVRSTANI Boutique Art Fair bavi se pitanjem tržišta umjetnina, otvara prostor privatnim, ali i nezavisnim galerijama i udrugama umjetnika za međusobno umrežavanje i povezivanje s kolekcionarima. 

Natječaj je otvoren za galerije, umjetničke udruge i organizacije te samostalne umjetnike koji djeluju na području suvremene umjetnosti te žele komercijalno predstaviti svoj rad na sajmu umjetnina.

Organizator Boutique Art Fair-a NESVRSTANI je Lauba – Kuća za ljude i umjetnost.

Sve informacije možete pronaći na sluužbenoj web stranici Boutique Art Fair-a NESVRSTANI: http://nesvrstani.hr/hr/natjecaji/