Lauba
KUĆA ZA LJUDE I UMJETNOST
HOUSE FOR PEOPLE AND ART
follow us

Search

Četvrti krug Laubinog ciklusa „Šalji dalje“ posvećen je radovima mlade umjetnice Petre Pavetić Kranjčec, studentice 2. godine smjera Animirani film i novi mediji na zagrebačkoj Akademiji likovnih umjetnosti.

Jedna od polaznih točaka izloženih radova sadržana je u činjenici da stvari doživljavamo na određeni način ovisno o njihovim odnosima. Odnose stvari van njima pripadajućeg sistema engleska antropologinja Mary Douglas naziva anomalijama. Ako se odnosi poremete, ako stvari nisu u odnosu u kakvom trebaju biti ili u kakvom očekujemo da budu, to kod nas stvara osjećaj nelagode i zazora. Na primjer kosu, dok je dio nas, dok pripada sistemu, smatramo lijepom i privlačnom, no kada je van sistema, na sapunu ili u hrani, ona u nama izaziva snažan osjećaj gađenja i odvratnosti.

 

 

Amorfija je stanje nečega što nema prepoznatljiv oblik. „Amorfija“ i „Amorfija – fragmenti“ nazivi su serije izloženih radova, mekih skulptura. One su građene od repetitivnih, linijski istanjenih masa naglašenog volumena, koje stvaraju organske oblike koji bojom i površinom bude asocijacije na dijelove ljudskog tijela, dakle sadrže naznaku pripadnosti poznatom sistemu, no izazivaju osjećaje nelagode i zazora radi nedefiniranosti o kojem dijelu tijela se radi. Iako su radovi naglašeno taktilni i ugodni na dodir, napravljeni od materijala koje svakodnevno koristimo i dodirujemo, od najlonskih čarapa i poliesterskog punjenja za jastuke, nemamo ih potrebu doticati radi novog konteksta u koji su materijali stavljeni, a osjećaji nelagode i zazora dodatno su naglašeni dodavanjem elemenata dlaka/kose koji su smješteni izvan nama prihvatljivog sistema.

Izložba pod nazivom „Amorfija i Amorfija- fragmenti“ bit će službeno otvorena 8. travnja u 19 sati, a trajati će do 21. travnja.

 

BIOGRAFIJA:
Petra Pavetić Kranjčec rođena je 2000. godine u Zagrebu. Studentica je druge godine preddiplomskog sveučilišnog studija Animirani film i novi mediji na Akademiji likovnih umjetnosti. Do sada je svoj rad predstavila na nekoliko skupnih izložbi i na 11 filmskih festivala. 2019. godine njezin eksperimentalni film Corpus nagrađen je Nagradom Ivan Martinac u kategoriji Hrvatski film na Splitskom filmskom festivalu – Međunarodnom festivalu novog filma. 2017. godine dobila je nagradu za fotografiju Medal the Rose of Lidice na 45th International Children’s Exhibition of Fine Arts Lidice, Češka.