Lauba
KUĆA ZA LJUDE I UMJETNOST
HOUSE FOR PEOPLE AND ART
follow us

Search

Teo Kiš "Shuffle"
Lauba, otvorenje izložbe 5.6.2023
« od 12 »

TEO KIŠ

“SHUFFLE”

5.6.2023.   –   10.06.2023.

Ako uzmemo u obzir činjenicu da svaka slika govori vlastitim jezikom, onda slike iz serije “Shuffle” ne govore, nego vrište, svađaju i mire se, te nesuvislo ( ali u strogom ritmu ) mumljaju. Umjesto da ponude objašnjenje ili opravdanje, one od gledatelja zahtijevaju pažnju i otvorenost prema nonšalantnom, ali preciznom pristupu čovječanstva. Skačući s jednog motiva na drugi, Teo Kiš sakuplja pojave, ljude, životinje, povijesne činjenice i situacije u jedan veliki međuodnos. Srž ovih slika se ne zadržava dugo na teritoriju simbola i fiksnih značenja; ona kruži u vrtlogu slobodnih asocijacija, mijenjajući oblik ovisno o pogledu promatrača.

Teo Kiš rođen je 11. svibnja 1998. u Zagrebu. Završio je Školu primijenjene umjetnosti i dizajna u Zagrebu gdje je upisao Akademiju likovnih umjetnosti (Grafički odsjek). Imao je četiri samostalne izložbe (Knjižnica Savski gaj 2018., Lauba 2020., Lauba 2021. i Galerija Kraluš, Sv. Ivan Zelina 2022.) i nekoliko skupnih (Galerija Flu, Beograd 2022., Galerija K2 Križevci,  Art&Grad – Umjetnost se oglasila (Lauba, 2021.), Art Zagreb – Tehnički muzej Nikola Tesla, 2021., Boutique Art Fair NESVRSTANI – Lauba (2021.), Galerija Prica u Samoboru (dva puta u 2018. i jednom u 2022. godini), HDLU (Plati i nosi, 2019.)). Ilustrirao je dvije zbirke pjesama (Ivanka Blažević Kiš, Moja žena piše dobre stihove, Semafora, 2018., Milko Kiš, Svirao sam po najgorim birtijama ovog grada, Semafora, 2019.), jednu slikovnicu (Ivanka Blažević Kiš, Mladi gospodin Aqua, Studio Moderna, 2021.) i naslovnicu zbirke pjesama (Ivanka Blažević Kiš, Montažna ptica, Litteris, 2021). Oslikao je murale na knjižnici te u bolničkom i zatvorskom prostoru (Knjižnica Dubec 2022., projekt „Estetizacija bolničkog prostora bolnice Rebro” 2021. i projekt „Sloboda stvaranja” 2022.)

 

If we consider the fact that every picture speaks its own language, then the images from the series “Shuffle” don’t speak, but scream, argue, make peace, and mumble incoherently (but in a strict rhythm). Instead of offering an explanation or justification, they demand attention and openness from the viewer towards a nonchalant but precise approach to humanity. Jumping from one motif to another, Teo Kiš collects phenomena, people, animals, historical facts, and situations into one large interrelation. The essence of these images does not linger long in the territory of symbols and fixed meanings; it circulates in the whirlpool of free associations, changing shape depending on the viewer’s perspective.

Teo Kiš was born on May 11, 1998, in Zagreb. He graduated from the School of Applied Arts and Design in Zagreb and enrolled in the Academy of Fine Arts (Graphic Department). He has had four solo exhibitions (Savski Gaj Library 2018, Lauba 2020, Lauba 2021, and Kraluš Gallery, Sv. Ivan Zelina 2022) and several group exhibitions (Flu Gallery, Belgrade 2022, K2 Gallery Križevci, Art&Grad – Art Spoke Out (Lauba, 2021), Art Zagreb – Nikola Tesla Technical Museum, 2021, Boutique Art Fair NESVRSTANI – Lauba (2021), Prica Gallery in Samobor (twice in 2018 and once in 2022), HDLU (Pay and Carry, 2019)). He illustrated two poetry collections (Ivanka Blažević Kiš, My Wife Writes Good Poetry, Semafora, 2018, Milko Kiš, I Played in the Worst Bars of This City, Semafora, 2019), one children’s book (Ivanka Blažević Kiš, Young Mr. Aqua, Studio Moderna, 2021), and the cover of a poetry collection (Ivanka Blažević Kiš, Modular Bird, Litteris, 2021). He painted murals in the library and in hospital and prison spaces (Dubec Library 2022, “Aestheticization of the Hospital Space” project at Rebro Hospital in 2021, and “Freedom of Creation” project in 2022).